Izotacha – čiara (izočiara), ktorá spája miesta s rovnakou rýchlosťou. V meteorológii sa používa na zobrazenie oblastí so silným vetrom na synoptických mapách alebo vertikálnych rezoch atmosféry (dýzové prúdenie).