Ján Čapek zo Sán (okolo 1390, Sány – † asi 1452, Hukvaldy) bol český husitský poľný hajtman a hlavný hajtman sirotkov v rokoch 1431 – 1434.

Ján Čapek zo Sán
český husitský poľný hajtman
Ján Čapek zo Sán
Narodenieokolo 1390
Sány
Úmrtieasi 1452
Hukvaldy
ManželkaHedvika Petřvaldská
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Ján Čapek zo Sán

Charakteristika osobnosti Upraviť

Ján Čapek zo Sán bol považovaný za veľmi schopného poľného hajtmana a jedného z nepopierateľných vodcov husitských radikálov. Jeho schopnosti však boli trochu znehodnotené jeho osobnými vlastnosťami, z ktorých asi najvýraznejšie boli popudlivosť, panovačnosť, neuváženosť a prehnané sebavedomie.

Vojnové výpravy Upraviť

V roku 1427 vytiahol v čele veľkého zoskupenia sirotských vojsk do Sliezska, bol však porazený a musel sa vrátiť.

V roku 1431 vytiahol v čele sirotkov a spoločne s táboritmi na Slovensko. Výprava ale nebola úspešná podľa očakávania a pretiahla sa. Zatiaľ čo táboriti odtiahli domov, sirotkovia pokračovali v ťažení južným Slovenskom. Podarilo sa im získať veľa koristi, ale pri návrate bola ich kolóna zaskočená v pochodovom tvare uhorskou jazdou a Ján Čapek zo Sán utrpel zdrvujúcu porážku. Stratil všetku korisť, vozy aj pechotu, zachránila sa iba jazda.

V roku 1433 viedol v spojení s Poliakmi úspešnú výpravu proti Rádu nemeckých rytierov, s ktorou dorazil až k Baltu. Poľský kráľ mu daroval za jeho pomoc ťavu, ktorú si Ján Čapek zo Sán priviedol na obliehanie katolíckej Plzne. Plzenskí obrancovia mu však vzápätí nato vykonali veľmi potupný žartík, keď sa pri nečakanom výpade zvieraťa zmocnili a odviedli si ho do mesta. Túto epizódu dodnes pripomína vyobrazenie ťavy na plzeňskom mestskom znaku.

V roku 1434 viedol v bitke pri Lipanoch jazdu spojených síl radikálnych husitov proti koalícií umiernených husitov a katolíkov. V tejto bitke utrpeli radikáli zdrvujúcu porážku, zachránila sa iba jazda. (Niektorí historici vyčítajú Jánovi Čapkovi zo Sán, že svojím predčasným útekom zradil svojich bratov a zavinil ich porážku, ale aj z toho mála, čo vieme o priebehu bitky pri Lipanoch, sa zdá byť zrejmé, že bitka už bola stratená a zotrvanie jazdy na bojisku by viedlo iba k jej zničeniu).

Po porážke pri Lipanoch a rozpustení sirotských poľných vojsk opustil Ján Čapek zo Sán územie Čiech a vstúpil do služieb poľského kráľa. Posledné záznamy o ňom pochádzajú z roku 1445.

Literatúra Upraviť

 • AUGUSTA, Pavel. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. 4. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-94-X. S. 64.
 • ČORNEJ, Petr. Kam sahá paměť: ("zrádce" Čapek a svědectví Bohuslava Bílejovského).  In: Táborský archiv : sborník Státního okresního archivu v Táboře / Tábor : Státní okresní archiv v Táboře Sv. 16, (2014), s. 7-28.
 • ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402-1437. Praha : Paseka, 2000. 790 s. ISBN 80-7185-296-1.
 • ELBEL, Petr. Velbloud Plzeňský: osudy jednoho velblouda uprostřed husitských válek a otázka znakového privilegia císaře Zikmunda pro Plzeň. In: Človek a svet zvierat v stredoveku /Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. s. 342-370.
 • JUROK, Jiří. Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitství). Vojenská história. Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo. Roč. 9, č. 3 (2005), s. 3-25.
 • MACEK, Josef. Husité na Baltu a ve Velkopolsku. Praha : Rovnost, 1952. 172 s.
 • ODLOŽILÍK, Otakar. Husyci na brzegu Bałtyku w 1433 roku. Gdańsk : nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, 1934. 47 s.
 • PAPAJÍK, David. Jan Čapek ze Sán. [s.l.] : [s.n.], 2011. ISBN 978-80-86829-63-0.
 • PAPAJÍK, David. Několik problémů z dějin města Ostravy v 15. století a pokus o jejich řešení. Slezský sborník = Acta Silesiaca 110, č. 1-2, (2012), s. 91-104
 • PAPAJÍK, David. Polsko-sirotčí vojenská výprava proti řádu německých rytířů k Baltskému moři v roce 1433. In: Kultúrne dejiny Ružomberok : Verbum Roč. 1, č. 2 (2010), s. 186-205.
 • PAPAJÍK, David. Udział wojsk husyckich pod dowództwem Jana Čapka w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 roku. In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne = Acta scientiarum litterarumque (Universitas Iagellonica). Schedae historicae. č. 139 (2012), s. 29-43
 • TSCHORN, Rudolf. Z galerie českých vojáků. Svazek II, Boží bojovníci. Jan Žižka. Mikuláš z Husi. Kněz Prokop Holý. Jan Čapek ze Sán. Jan Roháč z Dubé. V Praze: Svaz čs. rotmistrů, 1926. 342 s. cnb000935125. [Stať „Jan Čapek ze Sán" je na str. 295–317.]
 • VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí : 10. sešit : Č–Čerma. Praha : Libri, 2008. 503–606 s. ISBN 978-80-7277-367-1. S. 537–538.

Iné projekty Upraviť

Externé odkazy Upraviť

Zdroj Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jan Čapek ze Sán na českej Wikipédii.