Ján Silvay

Ján Silvay - Szilvay de Bella (*1755 Zemianske Lieskové) bol pokrokový a racionálny hospodár, tabulárny sudca a dozorca Trenčianskeho evanjelického seniorátu.

Rodový erb

ŽivotUpraviť

Jeho predkovia prišli do okolia Trenčína z Bardejova. V roku 1602 ich Rudolf II. povýšil do zemianskeho stavu. Vlastnili majetky v Rozvadzoch, Malých Stankovciach, Bobrovníku, Hanzlíkovej, Kochanovciach, Zemianskom Lieskovom, Trenčíne i v Belej pri Trenčíne od ktorej sa odvodzuje predikát Szilvay de Bella.

V 19. storočí bol Ján Silvay najvýznamnejším členom rodiny. Väčšiu časť života prežil na rodovom majetku v Zemianskom Lieskovom. Od roku 1809 mal v prenájme od Tedeáša Pongráca, spolumajiteľa beckovského panstva, samotu Somoš v chotári obce Štvrtok nad Váhom. Tu mal hospodársky dvor s dobytkom a hostinec (na jeho mieste je dnes reštaurácia Ranč). O svojom hospodárení si viedol písomné záznamy, prehľadné tabuľkové výkazy o príjmoch a výdavkoch a výkazy o poľnohospodárskej produkcii vždy za celý rok. Do svojho exlibrusu si dal Cicerónov výrok: „Telo sa živý potravou, ušľachtilý duch usilovnou prácou“ a heslo: „modli sa, pracuj a dúfaj“. Jeho záznamy každoročne obsahovali vždy citát: „ak budeš žiť podľa potreby, budeš vždy bohatý, ak podľa túžby, vždy budeš chudobný“.

Riadil sa mnohými osvedčenými úsloviami, zhrnutými v 75 zásadách. Tu sú aspoň niektoré:

 • 1. Výdavky nemajú nikdy prevyšovať príjmy.
 • 5. Čo sa môže urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.
 • 14. Hospodár má prvý vstávať, posledný líhať.
 • 16. Všetky práce urob načas.
 • 17. Usiluj sa, aby si mal veľkú jamu na hnoj.
 • 18. Pole dobre obrábať, znamená dobre ho orať a dobre hnojiť.
 • 20. Nech sa nekupuje to, čo sa urodí na poli, alebo sa môže zhotoviť doma.
 • 30. Nestačí chcieť niečo mať, ak to nestačíš obrábať.
 • 41. Ak sa pôda hnojí, nestarne, ani sa neunavuje.
 • 44. Vyhýbaj sa spánku, vínu a láske, sú totiž najväčšími nepriateľmi usilovnosti.
 • 59. Keď niečo staviaš, nestavaj veľa, ale dobre.
 • 66. Zle je s pánom, ktorého učí jeho gazda.

Je pochovaný na Salaši v krypte v Zemianskom Lieskovom.

ZdrojUpraviť

Michal Slávik: Slovenskí národovci do 30. októbra 1918.