J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung

(Presmerované z J. B. Metzler)

J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung je nemecké nakladateľstvo, jedno z najstarších na svete. Založil ho roku 1682 v Stuttgarte August Metzler. Po jeho smrti pokračoval v nakladateľskej činnosti jeho syn Johann Benedikt, po ktorom je nakladateľstvo pomenované. Rodina Metzlerovcov vlastnila firmu až do roku 1908.

Metzler sa špecializuje na vydávanie kníh z oblasti humanitných vied (literatúra, dejiny, antika, jazykoveda, filozofia, hudba). Profil nakladateľstva formujú hlavne jeho známe encyklopédie a príručky.

Dôležité príručky nakladateľstva Metzler upraviť