Jačmeň dvojradový

Jačmeň dvojradový alebo jačmeň siaty dvojradový alebo jačmeň siaty jarný dvojradový (lat. Hordeum distichon, Hordeum vulgare ssp. distichon, Hordeum vulgare var. distichon, Hordeum vulgare f. distichon; namiesto slova distichon môže byť vždy slovo distichum) je taxón jačmeňa (zaraďovaný buď ako samostatný druh alebo novšie ako podtaxón jačmeňa siateho), u ktorého dozrievajú v klase len dva rady zŕn.

Klas dvojradovej a šesťradovej formy jačmeňa siateho (Hordeum vulgare)

Dvojradový klas je pôvodnou divou formou jačmeňa, z ktorej vznikla forma šesťradová mutáciou génu vrs1. Zrno dvojradového jačmeňa má nižší podiel proteínov, je preto vhodnejšie na sladovú fermentáciu pri výrobe piva. Výhodou nižšieho obsahu proteínov je aj čírejší produkt.