Jabĺčko môže byť aj malé jablko, pozri jablko.

Jabĺčko alebo patela (lat. patella) je najväčšia sezamská kosť patriaca medzi kosti dolnej končatiny človeka. Je súčasťou úponovej šľachy štvorhlavého stehenného svalu. Proximálne je zaoblená v basis patellae, distálne vybieha do hrotu – apex patellae.

Ľavá patella – facies anterior
Ľavá patella – facies articularis

Rozoznávame na nej dve plochy

  • predná plocha (lat. facies anterior), ktorá je drsná
  • zadná plocha (lat. facies articularis), ktorá je pozdĺžnou hranou rozdelená na dve plochy, menšiu mediálnu a väčšiu laterálnu. Facies articularis patellae sa prikladá k facies patellaris na stehennej kosti.