Jabloňovka je potok pretekajúci územím okresov Banská Štiavnica a Levice. Je to významný ľavostranný prítok Sikenice, má dĺžku 20,5 km a je tokom V. rádu. Na dolnom toku napája vodnú nádrž Lipovina.

Prameň: v Štiavnických vrchoch, v podcelku Sitnianska vrchovina, na severozápadnom úpätí Sitna (1 009,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 790 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhozápad, potom tečie viac-menej severojužným smerom, na dolnom toku sa stáča opäť na juhozápad

Geomorfologické celky: 1.Štiavnické vrchy, podcelok Sitnianska vrchovina, 2.Podunajská pahorkatina, podcelok Ipeľská pahorkatina

Prítoky: sprava dva prítoky z južného úpätia Haviarskeho vrchu (746,7 m n. m.), Dekýšsky potok, zľava Počúvadliansky potok, prítok (271,5 m n. m.) spod Kalnej (575,0 m n. m.) a spod Dvoch vrchov (441,4 m n. m.)

Ústie: do Sikenice na okraji obce Bátovce v nadmorskej výške okolo 221 m n. m.

Obce: Jabloňovce, Pečenice a Bátovce