Jazyková jednotka je najmenší, ďalej nerozložiteľný útvar danej jazykovej roviny, napr. fonéma, morféma, veta.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.