Jazyková univerzália

Jazyková univerzália je črta, ktorá je spoločná všetkým prirodzeným jazykom alebo ich skupinám, respektíve všeobecne jestvujúci vzťah (črta) jazykov, ktorý sa zisťuje porovnávaním jazykov navzájom. Jazykové univerzálie sa delia podľa predmetu na fonologické, gramatické a sémantické, podľa formy na elementárne a implikačné, podľa tvrdenia na absolútne a štatistické, deduktívne a induktívne.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.