Jednotková kružnica

Jednotková kružnica je teoretická kružnica s polomerom 1 používaná v matematike pre definíciu napr. goniometrických funkcií. Jej zovšeobecnením do vyšších rozmerov je jednotková guľa.

Jednotková kružnica

Iné projekty upraviť