Jednotná teória poľa

Jednotná teória poľa je ambiciózny pokus o jednotný výklad rôznych dnes známych polí, ako je elektromagnetické alebo gravitačné. Po skoncipovaní Všeobecnej teórie relativity Einstein pracoval na Jednotnej teórii poľa, ale bez úspechu.

Existujú pokusy o zjednotenie výkladu pôsobenia interakcií (gravitácia, rotácia, elektrická, magnetická, silná, slabá a čas) v poliach (priestorové, elektromagnetické, časticové):