Jerome Clayton Glenn (* 1945) je americký futurológ a prognostik.

Kariéra upraviť

Pôsobí ako výkonný riaditeľ American Council for United Nations University (AC/UNU). Je riaditeľom najväčšieho futurologického projektu na svete projektu The Millennium Project of AC/UNU, Washington, D.C., USA. Je spoluautor každoročne vydávanej správy State of the Future a editorom dvoch verzií Future Research Methodology. Zaoberá sa metodológiou prognózovania. Vytvoril koncept postinformačného veku a vedomej technológie.

Dielo upraviť

Jerome C. Glenn je autorom nasledovných kníh a publikácií

 • Space Trek. The Endless Migration (1978)
 • Linking the Future. Findhorn, Auroville, Arcosanti (1979)
 • Prototype Communities of Tomorrow: Auroville (1980)
 • Prototype Communities of Tomorrow: Findhorn (1980)
 • Prototype Communities of Tomorrow: Arcosanti (1980)
 • Conscious Technology: Uniting the Technocrat and the Mystic (1987)
 • Conscious Technology: The Co-evolution of Mind and Machine (1989), Defining Conscious Technology (1989)
 • Future Mind: Artificial Intelligence. Merging the Mystical and Technological in the 21st Century (1989)
 • 1998 State of the Future. Issues and Opportunities (1998), Defining Environmental Security: Implications for the U.S. Army (1998)
 • 1999 State of the Future. Challenges We Face at the Millennium (1999)
 • Factors Required for Successful Implementation of Futures Research in Decision Making (1999)
 • Future Research Methodology. Version 1.0 (editor) (1999)
 • State of the Future at the Millennium (2000)
 • Global Challenges for Humanity (2000)
 • 2001 State of the Future (2001)
 • 2002 State of the Future (2002)
 • 2003 State of the Future (2003)
 • Future Research Methodology. Version 2.0 (spolueditor) (2003)
 • 2004 State of the Future (2004)
 • 2005 State of the Future (2005)
 • 2006 State of the Future' (2006)

Postinformačný vek a vedomá technológia upraviť

Koncept postinformačného veku a vedomej technológie vytvoril Jerome C. Glenn vo svojej knihe Future Mind: Artificial Intelligence. Merging the Mystical and Technological in the 21st Century (1989). Jerome C. Glenn uvádza, že futurológovia inklinujú k deleniu ľudskej histórie na agrárny, industriálny a informačný vek. Každý vek a každú kultúru definujú cez ich primárne aktivity. Tieto veky a kultúry tiež majú tendenciu mať svoje konkurenčné zdroje sociálnej moci, bohatstva, miesta práce a vnímania času.

Dnes podľa Glenna vyspelé národy završujú prechod od industriálneho k informačnému veku. Prvé znaky postinformačného veku sú sotva viditeľné, ale predznačujú objavenie sa nového veku a civilizácie, ktorá môže byť anticipovaná. Technologické trendy v mikrominiaturizácii, komunikáciach, hlasovom rozpoznávaní a syntéze, umelej inteligencii, ľudskej interaktivite so softwarom, biotechnológii, genetickom inžinierstve, bionike a vyrobených predmetoch so zabudovanou inteligenciou by mali pokračovať a stať sa vo vzrastajúcej miere vzájomne sa posilujúcimi.

Sociálne trendy vo verejnej participácii, globalizácii, demokracii, celoživotnom vzdelávaní a stupni vedeckého bádania a zvedavosti by tiež mali pokračovať a stať sa vo vzrastajúcej miere vzájomne sa posilujúce. Interakcia týchto sociálnych a technologických trendov v ďalšom storočí vytvorí postinformačný vek tvrdí Jerome Glenn. Podľa Glenna budeme v postinformačnom veku tak integrovaní s technológiou, tak ako bude technológia integrovaná s nami. Vzdialenosti medzi ľuďmi a strojmi budú miznúť. Ľudstvo a inteligentná technológia sa stanú vzájomne previazaným celkom. Vytvorené prostredie bude vyzerať ako živé s umelou inteligenciou, komunikáciami, hlasovým rozpoznávaním a syntézou. Naše telá budú rozšírené prostredníctvom technológie a vzájomne prepojené s globálnou civilizáciou. Postinformačný vek sa stane vedomou technológiou a spojitosťou ľudského vedomia a technológie.

Bibliografia upraviť

Knihy upraviť

 • Glenn, Jerome Clayton: Future Mind: Artificial Intelligence. Merging the Mystical and the Technological in the 21st Century. Acropolis Books Ltd., Washington, D.C. 1986
 • Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999

Správy upraviť

 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 1997 State of the Future. Implications for Action Today. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1997
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 1998 State of the Future. Issues and Opportunities. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1998
 • Glenn, Jerome, C., Gordon, Theodore J.: 1999 State of the Future. Challenges We Face at the Millennium. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: State of the Future at the Millennium. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2000
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: Global Challenges for Humanity. UN Millenium Summit and Forum 2000 - Special Edition. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2000
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2001 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2001
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2002 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2002
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2003 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2003
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2004 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2004
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2005 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2005
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: 2006 State of the Future. American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 2006
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J., Perelet, Renat: Defining Environmental Security: Implications for the U.S. Army. Army Environmental Policy Institute, Atlanta, GA 1998
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: Factors Required for Succesful Implementation of Futures Research in Decision Making. Army Environmental Policy Institute, Atlanta, GA 1999

Kapitoly v knihách upraviť

 • Glenn, Jerome C.: Introduction to Futures Research Methodology Series. In: Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999
 • Glenn, Jerome C., Gordon, Theodore J.: Environmental Scanning. In: Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999
 • Glenn, Jerome C.: Genius Forecasting, Intuition, and Vision. In: Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999
 • Glenn, Jerome C.: The Futures Wheel. In: Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999
 • Glenn, Jerome C.: Participatory Methodology. In: Glenn, Jerome C. (editor): Futures Research Methodology. Version 1.0. The Millennium Project Of American Council for the United Nations University, Washington, D.C. 1999

Externé odkazy upraviť