Jersild proti Dánsku

Jersild proti Dánsku (1994) bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ľudské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 23. septembra 1994 a bolo uznané porušenie Dohovoru o ľudských právach zo strany Dánska, išlo konkrétne o slobodu prejavu.

Opis sporuUpraviť

V spore Jersild proti Dánsku (1994) bol sťažovateľom dánsky novinár Jens Olaf Jersild, zamestnanec dánskej vysielacej spoločnosti (Danmarks Radio), ktorý v programe Sunday News Magazine (Søndagsavisen) odvysielal zostrihaný záznam interview s členmi „zelených búnd“ („grønjakkerne“), rasistickej organizácie z Østerbre v Kodani. V uvedenom zostrihu odzneli slová ako: „... len si zober obrázok gorily a pozri sa na černocha človeče, je to tá istá telesná štruktúra, všetko, čelo a všetky tieto veci…“, „…neger nie je ľudská bytosť, je to zviera, podobne ako všetci ostatní cudzí robotníci, Turci, Juhoslovania, hocako sa volajú...“, „…nemáme radi, keď hovoria svojim hula-hula jazykom…“ Za odvysielanie uvedeného zostrihu, ktorý bol následne kriticky okomentovaný, bol sťažovateľ odsúdený na základe § 266 písmena b, v spojení s § 23 dánskeho Trestného zákona na zaplatenie pokuty vo výške 1000 dánskych korún z dôvodu napomáhania šíreniu rasistických názorov. Uvedený trest bol následne potvrdený Vysokým súdom východného Dánska ako aj Najvyšším súdom. Novinár namietal porušenie článku 10 Dohovoru.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že rasistické názory troch mladíkov, členov „zelených búnd“, nespadajú pod ochranu Dohovoru, zároveň však pomerom 12:7 rozhodol, že potrestanie novinára za to, že pomohol rozširovať výroky iných by vážne ohrozilo prínos tlače k rozprave nad otázkami verejného záujmu. Na základe celkovej analýzy prípadu tiež Súd dospel k záveru, že novinár nemal rasistický úmysel a v relácií sa svojim postojom zásadne vymedzoval proti rasistickým názorom napríklad jasným vymedzením organizácie ako „skupiny extrémistickej mládeže“. Na základe uvedeného bolo konštatované, že Dánske kráľovstvo porušilo článok 10 Dohovoru.

Externé odkazyUpraviť