Hradný jobagión

(Presmerované z Jobagiones castri)

Hradní jobagióni alebo hradní rytieri (lat. jobagiones castri) bola v 13. storočí v Uhorsku najpočetnejšia skupina jobagiónov. Títo jobagióni tvorili vojenské posádky kráľovských hradov. Ich majetky sa nachádzali spravidla v okolí hradov na kráľovskej pôde. Medzi hradnými jobagiónmi mali významnejšie postavenie jobagióni, ktorí vykonávali strážnu a vojenskú službu, než jobagióni, ktorí zabezpečovali technické, zásobovacie a pomocné práce pre hrad.