Joint venture

Joint venture (angl. joint = spoločný, to venture = riskovať) je forma partnerského vzťahu dvoch alebo viacerých ekonomicky nezávislých právnych subjektov. Každý partner vkladá do podniku svoj podiel, či už finančný, technologický alebo iný. Základný kapitál je tvorený peňažnou hodnotou účastníckých podielov.

Klasifikácia Joint venture podľa kapitálovej účastiUpraviť

  • Majoritné (domáci partner viac ako 50%)
  • Minoritné (domáci partner menej ako 50%)
  • Paritné (50% : 50%)

BibliografiaUpraviť

Smolková, Eva: Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky. 2009, Infopress, 228 s. ISBN 978-80-85402-92-6