Jozef Tatár (* 9. október 1954, Martin) je slovenský básnik, spisovateľ pre deti a mládež.

Jozef Tatár
slovenský básnik, spisovateľ pre deti a mládež
Narodenie9. október 1954 (69 rokov)
Martin, Slovensko

Životopis upraviť

Študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach (19701974), na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (19741978). Učiteľ a riaditeľ ZŠ v Mošovciach (19781997), od 1997 pedagóg na Katedre slovakistiky Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, súčasne od 1998 šéfredaktor štvrťročníka Filologická revue. Autor lyrických básní, veršov pre deti, regionálnych povestí. Venoval sa aj regionálnej histórii, vydal monografiu Sklabinský hrad (1997) a monografiu obce Kaľamenová 1240 – 2000 (2000).

Dielo upraviť

 • Vítanie hosťa (1986)
 • Zajtra (1989)
 • Rodostrom v jeseni (1996)
 • Nehádaj sa, uhádni (1990)
 • Živý poklad (1994)
 • Turčianske povesti (1999)
 • Andezit (2014)

Literárna veda upraviť

 • Z poézie troch storočí (2013)
 • Umelecký profil Štefana Krčméryho (2015)
 • Diagnózy literatúry (O akademickej literárnej vede v banskej Bystrici) (2019)

Literatúra upraviť

 • Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia
 • BARTOŠ, Miroslav. Rodivé literárne podložie. In Literárny týždenník. ISSN 0862-5999, 2014, roč. 27, č. 19-20, s. 15.  
 • BRUNCLÍK, Jozef. K literárnovednej a literárnokritickej reflexii Jozefa Tatáta. In Litikon : časopis pre výskum literatúry. ISSN 2453-8507,2016, roč. 1, č. 1, s. 73-79.  
 • GOMBALA, Eduard. Jozef Tatár: Z poézie troch storočí. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, , 2014, roč. IV. + 130, č. 9, s. 126 – 128.  
 • HOSTOVÁ, Ivana – MRÁZ, Peter. Reflexia minulosti. In Knižná revue. ISSN 1210 – 1982, 2014, roč. 19, č. 8, s. 9. 
 • KUBIŠOVÁ, Hedviga. Prienik do tvorby Krčméryho. In Literárny týždenník .ISSN 0862-5999, 2016, roč. XXIX., č. 1-2), s. 13.  
 • PAVELCOVÁ, Zuzana. Jozef Tatár: Z poézie troch storočí. In Slovenské pohľady. ISSN 1335-7786, 2014, roč. IV. + 130, č. 9, s. 125 – 126.  
 • VÁLEK, Igor. Jubileá. Jubilujúci literát Jozef Tatár. In Knižnica, 2014, roč. 15, č. 4, s. 105 – 106. 

Externé odkazy upraviť