Judhišthira je jedna z hlavných postáv indického eposu Mahábhárata (najdlhšia báseň na svete).

Život upraviť

Judhišthira sa narodil bohu spravodlivosti a Kuntí, a stal sa najstarším z piatich bratov, známych ako Pánduovci. Nebol však najstarším zo synov Kuntí, no Karna, jeho starší brat, sa za Pánduovca nikdy nepovažoval a spočiatku o tom ani nevedel.

Judhišthira sa preslávil nie len ako bojovník, ale hlavne ako šíriteľ spravodlivosti. Ostatní Pánduovci ho považovali za kráľa, ktorým sa tiež stal. Okrem spravodlivosti a múdrosti boli jeho vlastnosťami aj záujem o hru v kocky, čo viedlo ku 13 ročnému vyhnaniu bratov. Počas vyhnanstva rozhodol o zachránení Durjódhanu pred Gandarvami a zachránil svojich bratov pri Jazere smrti.

V bitke na Kurušétre zabil svojho príbuzného, kráľa Šalju, a bol takmer zabitý Karnom, ktorý však zložil sľub, že nezabije nikoho z Pánduovcov okrem Ardžuny.

Pánduovci upraviť

Zdroje upraviť