Kýrov edikt

Kýrov edikt bolo nariadenie, ktorým Kýros Veľký dovolil Židom vrátiť sa z babylonského zajatia domov. Okrem tohto povolenia kráľ umožnil aj znovuvybudovať jeruzalemský chrám.