Kšatrija je jedna z kást v Indii.

Kšatrijovia sú kastou cnostných bojovníkov – ochrancov náboženstva, kráľovstva a morálnych zásad.

Kšatrijská povinnosťUpraviť

Súbor pravidiel, ktorými sa musí táto kasta riadiť sa nazýva kšatrijská povinnosť. Patrí sem zákaz napadnutia súpera odzadu, povinnosť neublížiť nikomu kto žiada o ochranu, nebojovať proti neozbrojeným, ctiť si brahmánov a podobne.