Kagjü alebo Kagjüpa je jedna zo štyroch škôl tibetského budhizmu. Ako línia priameho ústneho prenosu kladie dôraz najmä na meditáciu a na interakciu s kvalifikovaným učiteľom. Patrí k takzvaným školám "červených čiapok" tibetského budhizmu.

Línia transmisie

upraviť

Línia transmisie Kagjü školy siaha k historickému Buddhovi Šákjamunimu a ďalej pokračuje cez indického majstra tantry a mahámudry Tilopu (989-1069), pokračuje cez Náropu (10161100), Marpu (10121096), Milaräpu (10521135) a Gampopu (1079 - 1153).

Z uvedenej línie je Marpa, známy ako Marpa prekladateľ, ten, kto preniesol učenia do Tibetu. Pred ním to v 8. storočí urobil aj Guru Rinpočhe (Padmasambhava). Okrem Náropu prijal Marpa transmisiu aj u indickým majstrov Maitripu a Kukuripu. Na svojej tretej a poslednej ceste do Indie stretol učenca Atišu (982 - 1054). Hlavnými žiakmi Marpu boli Ngog Čhöku Dordže a Milaräpa, jeden z najväčších tibetských jogínov a majstrov meditácie. Žiakmi Milaräpu boli jogín Räčhugpa Dordže Drag a Gampopa, zakladateľ kláštornej tradície, od ktorého sa odvíjajú tzv. štyri veľké línie školy Kagjü. Okrem nich existuje osem tzv. malých línií Kagjü.

Dnešná podoba

upraviť

Dnes stále existujú Kagjü školy Karma, Barom, Drugpa, Drikung, Taklung a Marcang. Duchovnou hlavou Karma Kagjü, najväčšej z týchto škôl, je Karmapa. Prvý Karmapa Düsum Khjenpa (11101193) bol žiakom Gampopu a je prvým vedome sa inkarnujúcim lámom Tibetu.

Hlavnými učeniami školy Kagjü sú Šesť Náropovych jog a Mahámudra.