Kaizen (po japonsky "zlepšenie") je japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života. Pri uplatnení v pracovnej oblasti kaizen trvalo zlepšuje všetky aspekty podnikania, od výroby po vedenie a od riaditeľa po pracovníkov na montážnej linke. Zlepšovaním štandardizovaných procesov za pomoci metódy Kaizen sa dá odstrániť plytvanie. Kaizen sa po prvý raz implementoval do viacerých japonských podnikov počas obnovovania krajiny po druhej svetovej vojne, vrátane spoločnosti Toyota a neskôr sa rozšíril do podnikov na celom svete.

Kaizen in Kanji

Úvod upraviť

Kaizen je každodenná činnosť, cieľ ktorej presahuje jednoduché zvyšovanie produktivity. Je to aj proces, ktorý ak sa vykoná správne, humanizuje pracovné prostredia, zníži nadmernú ťažkú prácu ("muri") a učí ľudí, ako uskutočňovať pokusy na ich práci s použitím vedeckej metódy a ako sa naučiť rozlíšiť a odstrániť plytvanie v podnikových procesoch.

Ak má byť kaizen čo najúčinnejší, musí pracovať súčasne s tromi princípmi:

  • uvažovanie o procese aj o výsledkoch (nielen o výsledkoch), takže sú zachytené postupy vedúce k dosiahnutiu výsledku;
  • celostné uvažovanie o celom procese, nielen o momentálnom pohľade, v záujme predídenia vytvárania nedostatkov v iných častiach procesu;
  • učenie – nie kritické, nie hľadajúce vinníka (lebo obviňovanie je plytvanie), skôr analytické, umožňujúce znovuoveriť domnienky, ktoré sa ukazujú vo výsledku aktuálneho procesu.

Na procese kaizen sa môžu zúčastniť ľudia na všetkých úrovniach, od výkonného riaditeľa až po externých spolupracovníkov. Môže ho uskutočniť jednotlivec, porada, malá alebo veľká skupina. Vo firme Toyota to je zvyčajne lokálne zlepšenie na konkrétnom pracovisku alebo oblasti a zahŕňa malú skupinu ľudí, ktorí si zlepšia svoje vlastné pracovné prostredie a produktivitu. Tejto skupine pomáha poradca previesť ju cez proces kaizen, niekedy to je jeho hlavná úloha.

Kým kaizen (vo firme Toyota) zvyčajne prináša malé zlepšenia, kultúra neprestajného zlepšovania prináša veľké výsledky v celkovom zvyšovaní produktivity.

Filozofia sa odlišuje od programov zlepšovania "prikáž a ovládaj" typických v stredných rokoch dvadsiateho storočia. Metodológia Kaizen zahŕňa uskutočňovanie zmien a sledovanie výsledkov, až po upravení procesu. Malé pokusy nahrádzajú dopredu naplánované projekty veľkého rozsahu. Tie sa môžu upravovať hneď, ako sa navrhnú.

Preklad upraviť

Pôvodné kandži znaky tohto slova sú: 改 善

V japončine sa vyslovuje "kaizen".

  • 改 ("kai") znamená "zmena" alebo "konanie s cieľom opravy"
  • 善 ("zen") znamená "dobrý"

V čínštine sa vyslovuje "gai šan":

  • 改善 ("gǎi shàn") znamená "zmena k lepšiemu" alebo "zlepšenie"
  • 改 ("gǎi") znamená "zmena" alebo "konanie s cieľom opravy"
  • 善 ("shàn") znamená "dobrý" alebo "prínos".