Kalibrácia meradiel

Kalibrácia meradiel je súbor úkonov, ktorými sa za špecifikovaných podmienok stanovuje vzťah medzi hodnotami veličín, ktoré sú indikované meradlom alebo meracím prístrojom alebo hodnotami reprezentovanými stelesnenou mierou alebo referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami, ktoré sú realizované etalónmi.

V niektorých prípadoch sa za kalibráciu považuje aj adjustácia výstupných hodnôt meracieho systému, tak aby zodpovedali hodnotám etalónov s definovanou presnosťou.

Externé odkazyUpraviť