Kalorimeter je prístroj na meranie merného tepla látok alebo tepelného množstva premeneného pri chemických a fyzikálnych procesoch. Na meranie tepelnej kapacity sa ako najjednoduchší typ používa zmiešavací kalorimeter.

Zmiešavací kalorimeter upraviť

Zmiešavací kalorimeter je tepelne izolovaná nádoba s miešačkou (kovová alebo plastová palička so slučkou na konci) a teplomerom, ktorá sa používa na experimentálne určenie mernej tepelnej kapacity. V roku 1892 ho zostrojil nemecký vynálezca a konštruktér Hugo Junkers.