Kameň (často, ale nesprávne nazývaný figúrka, figúra) sa používa na hranie šachu. Šachové kamene sa delia na dve skupiny: pešiakov a figúry. Každý hráč má na začiatku partie 16 kameňov, a to:

Šachové kamene v základnom postavení na šachovnici spoločne so šachovými hodinami
Šachové kamene - zľava doprava: pešiak, veža, jazdec, strelec, dáma a kráľ

Špeciálnym typom šachového kameňa je exokameň, ktorý sa používa v kompozičnom šachu pri tvorbe exoproblémov.

Iné projekty

upraviť