Kandidát všeobecného lekárstva

Kandidát všeobecného lekárstva (skr. MUC.; lat. medicinæ universæ candidatus) je dnes už zriedka používaný titul pre študentov medicíny po prvej štátnej skúške.[1][2] Titul bol používaný v období prvej republiky, kedy sa používali dnes už tiež neznáme tituly ako JUC., PhC., RNC. Tieto tituly sa požívali zo zvyku a označovali kandidátov akademických titulov, ktorí vstúpili do štádia rigoróz a zložili aspoň jednu rigoróznu skúšku.[3]

ReferencieUpraviť

  1. MUC. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 748.
  2. MUC. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
  3. URBÁŠEK, P. O vědeckých a vědeckopedagogických titulech na univerzitách v minulosti /I/ [online]. Žurnál UP. Týždenník Univerzity Palackého v Olomouci, 26. marec 2004, [cit. 2015-01-04]. Dostupné online. (po česky)