Kanoistika je všeobecný názov pre vodný šport, ktorého názov je odvodený zo slova Canoe. Využíva dva základné typy plavidla – kajak a kanoe. Plavidlo sa dostáva do pohybu pomocou pádla. V kajaku sa používa pádlo s listami na oboch stranách, v kanoe len na jednej.

Slalomový kanál v Augsburgu

Rozdelenie

upraviť
 

Rýchlostná kanoistika – preteká sa spravidla na stojatej vode alebo mierne tečúcej. Trať dlhá 200 m, 500 m, 1 000 m je po stranách ohraničená bójkami. Dlhšie trate 2 km, 6 km, 10 km a maratón (36 až 42 km) sú vyznačené podľa profilu trate na jeden alebo viac okruhov. Špecifikom maratónu v kanoistike je prenáška. Tu pretekári musia vo vyznačenej časti trati bežať s pádlom a loďou v ruke. Plavidlá sú upravené pre jedného, dvoch alebo štyroch pretekárov. Pretekanie v kanoe je primárne mužský šport a olympijské hry nemajú kanoistické disciplíny pre ženy.

 

Vodný slalom a zjazd – preteká sa na prírodne tečúcej rieke, alebo na umelom kanáli s rôzne voliteľnými stupňami obťažnosti. Pri vodnom slalome je trať vyznačená zelenými a červenými bránkami a jej prejdenie trvá priemerne 1 – 3 minúty, záleží od obťažnosti. Jazdec musí cez zelenú bránku prejsť v smere jazdy a cez červenú bránku proti smeru jazdy. Dotknutie sa bránky pri prejazde ňou sa podľa nových pravidiel trestá 2 sekundami, vynechanie bránky 50 sekundami. Plavidlá sú upravené pre jedného alebo dvoch pretekárov. Pri vodnom zjazde bránky nie sú. Prejdenie trate trvá priemerne 15 – 20 minút a preteká sa na iných druhoch lodí ako pri vodnom slalome.