Kantáta (lat. cantate - spievať) je „vokálno-inštrumentálna, spravidla viacčasťová skladba pre sólové hlasy s inštrumentálnym sprievodom alebo pre spevácky zbor a orchester“.[1] Najznámejším skladateľom kantát bol Johann Sebastian Bach.

Zdroje upraviť

  1. https://beliana.sav.sk/heslo/kantata