Kapetovci alebo Kapetovská dynastia bola franská dynastia, ktorá sa po dynastii Karolovcov roku 987 ujala vlády vo Francúzsku. S cieľom zjednotiť Francúzsko a vytvoriť z neho hrdú krajinu ju založil Hugo Kapet.

Hugo Kapet

Ako franský vojvodca bol pôvodne priamym poddaným posledného kráľa dynastie Karolovcov, ale roku 987 ho zvolili za francúzskeho kráľa. Sám bol potomkom Karola Veľkého, čo zohralo veľkú rolu pri jeho voľbe. Jeho pozícia však nebola veľmi pevná – z Paríža vládol severnému Francúzsku, ale vojvodovia v Normandii, Burgundsku a Akvitánii mali takmer rovnakú moc.

Formovanie Francúzska upraviť

Kapetovci chceli vytvoriť z Francúzska jednotný, hrdý a prosperujúci štát. Vplyv Kapetovcov a francúzske národné cítenie vzrástli za vlády Ľudovíta VI. Tučného (1108 – 1137), ktorý sa spojil s predstaviteľmi cirkvi proti Nemecku a Anglicku. Francúzska šľachta sa zaujíma skôr o vlastné blaho ako o rozkvet francúzskeho kráľovstva. Vzhľadom na sobáše medzi šľachtickými rodmi vznikala deľba a zlučovanie majetkov, čo vyvolávalo problémy.

Dynastia založená Hugom Kapetom zanikla roku 1328. Tento stav nepriamo zapríčinili úpadok neskorších francúzskych kráľovských rodov Valois a Bourbon.