Karakalpaci alebo Karakalpakoviaturkický národ pozostávajúci z asi 650 000 ľudí, z toho asi 500 000 žije v Karakalpacku, ostatní v Afganistane a inde. Veriaci sú moslimovia, hlavne sunniti. Hovoria po karakalpacky, jazykom príbuzným kazaštine.