Karburačný motor

Karburačný motor je piestový spaľovací motor, v ktorom sa zápalná zmes tvorí sacím účinkom prúdiaceho vzduchu v karburátore alebo zmiešavači.

Karburačné motory sa používajú v zariadeniach kde nie je potrebné plniť prísne emisné predpisy, napríklad v malých motorových kosačkách. Z oblasti zážihových vozidlových motorov boli vytlačené vstrekovými motormi.

ZdrojeUpraviť

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.