Kardinálne čísla sa používajú na porovnávanie množín podľa veľkosti.

Definícia: Hovoríme, že je kardinálne číslo, ak je ordinál, ktorý sa nedá zobraziť na žiadne menšie ordinálne číslo. Triedu všetkých kardinálnych čísel označujeme Cn. Hovoríme, že je mohutnosť množniny X a píšeme |X|=, ak existuje bijekcia množiny X na .

Symboly mohutnosti pre nekonečné množiny upraviť

  • |N|= 
  • |R|= 

Externé odkazy upraviť