Karelčina je baltsko-fínsky jazyk používaný v ruskom Karelsku. Používa ho asi 118 000 Karelčanov.

Fínski jazykovedci v minulosti a sovietske úrady do perestrojky považovali karelčinu za nárečie fínčiny.

Jedna spisovná karelčina neexistuje, každý autor píše vo svojom nárečí. Píše sa upravenou latinkou používanou pre fínčinu. Je blízko príbuzná s fínčinou, ale vzájomne zrozumiteľná je s ňou len čiastočne. Od fínčiny sa odlišuje dôležitými zmenami vo fonológii a neprítomnosťou vplyvov modernej fínčiny z 19. a 20. storočia.

Karelčina sa delí na nárečia:

Za súčasť karelčiny sa niekedy považujú tieto jazyky: