Karteziánska sústava súradníc (v najužšom zmysle)

Karteziánska sústava súradníc (iné názvy: karteziánska súradnicová sústava, karteziánsky systém súradníc; názov je odvodený od mena René Descarta) je pravotočivá trojrozmerná (alebo analogicky dvojrozmerná) ortonormálna sústava súradníc (pozri aj sústava súradníc).

Dvojrozmerná karteziánska sústava súradníc. Štyri body určené karteziánskymi súradnicami: (2,3) zelený, (-3,1) červený, (-1.5,-2.5) modrý a (0,0), počiatok fialový.

Inými slovami je to trojica čísiel x, y, z (značených aj x1, x2, x3), nazývaných karteziánske súradnice, pre ktoré platí, že:

  • vektory prislúchajúce k jednotlivým súradniciam (tzv. osi súradníc, takisto označované x, y, z alebo x1, x2, x3):
    • majú spoločný bod s hodnotou 0 (tzv. začiatok karteziánskej sústavy súradníc)
    • sú na seba kolmé
  • jednotky dĺžky pre všetky osi súradníc sú rovnaké
  • prvá súradnica v poradí (x resp. x1) značí prvý pohyb (kvázi "doprava"), druhá súradnica v poradí (y resp. x2) značí následný pohyb kolmo hore (a nie doprava) - podľa toho je prvá súradnica abscisa a druhá ordináta (napr. v geodetickej rovinnej sústave súradníc je to naopak: druhá súradnica značí pohyb doprava a preto sa prvá súradnica nazýva ordináta a druhá abscisa)
Trojrozmerná karteziánska súradnicová sústava s začiatkom O a osami X, Y a Z. Čierny bod má súradnice x = 2, y = 3 a z = 4 alebo (2, 3, 4).

Je to v prírodných vedách najbežnejší typ sústavy súradníc.[1]


Externé odkazy

upraviť

Referencie

upraviť
  1. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky. Banská Bystrica: Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-06-12]. ISBN 80-242-1227-7.