Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra anglistiky a amerikanistiky je jedna z katedier Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem kurzov pre študentov ponúka jazykové kurzy všeobecnej a špecializovanej angličtiny aj pre verejnosť. Vydáva tiež svoj vlastný časopis Perspectives. [1]

Referencie upraviť

  1. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Bratislava: FifUK, 2011. Dostupné na: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=4275