Kaukaz (geografická oblasť)

Kaukaz je označenie pre hornaté územie medzi Čiernym morom a Kaspickým morom v Rusku, Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane spolu s priľahlými nížinami (440 tis. km2).

Entnolingvistická mapa dnešného Kaukazu - mapa CIA (po český)

Zahŕňa:

Tento región patrí jazykovo a kultúrne k najpestrejším na svete.