Keleutor alebo Keleutór (starogr. Κελεύτωρ – Keleutor/iný prepis Keleutór) je v gréckej mytológii syn Agria z Kalydónu.[1]

Keleutor bol synom Agria, brata kalydónskeho kráľa Porthaóna a bratom Thersita, Onchésta, Prothoa, Lykópea a Melanippa. Keď na trón v Kalydóne po Porthaónovi nastúpil jeho syn Oineus, Keleutor a jeho bratia ho zvrhli, uväznili a na trón dosadili svojho otca.[1] Oinea ale po rokoch oslobodil argejský kráľ Diomédes, ktorý Agria a jeho synov (s výnimkou Onchésta a Thersita, ktorí včas utiekli) pobil a Oineovi trón vrátil.[1]

Podľa antického autora Apollodora z Atén sa tieto udalosti odohrali pred trójskou vojnou, zatiaľ čo iní autori uvádzajú, že Diomédes oslobodil Oinea po návrate z Tróje.[2][3]

Referencie upraviť

  1. a b c Apollodoros, Bibliotheca, 1,8,6.
  2. Antoninus Liberalis, Metamorphoses, 1,37.
  3. Pausanias, Periégésis tés Hellados, 2,25,2.