Kells (grófstvo Meath)

Kells (ír. Ceanannas) je mesto vo východnej časti Írska, v grófstve Meath. Žije tu 5 248 obyvateľov (2006).

Kells

Leží na pravom brehu rieky Blackwater, 16 km severozápadne od Navanu a 28 km juhozápadne od Ardee. Nachádza sa na križovatke cesty I. triedy č. N3, II. triedy č. 52 a regionálnych ciest č. R163 a R164.

Najznámejšou kultúrnou pamiatkou mesta je opátstvo Abbey of Kells s charakteristickou okrúhlou vežou a piatimi keltskými krížmi, spojené s menom svätého Kolumba, ako aj s manuskriptom zvaným Book of Kells. V miestnom kostole je pochovaný Sv. Kolumba a v jeho blízkosti stojí malé oratórium, zvané St. Columcille's House. Na okraji mesta, pri ceste smerom na Oldcastle, stojí vežovitá stavba z 18. storočia, tzv. Spire of Lloyd.