Kimerovia (iné názvy Kimérovia, Kimmeriovia, Kimerijci, Kimeri, Kiméri) boli indoeurópske kmene, ktoré boli predchodcami Skýtov v dnešnom južnom Rusku a okolí.

V 8. storočí pred Kr. ich z južného Ruska vyhnali Skýti. Kimerovia ustúpili do Anatólie a v rokoch 696 - 695 pred Kr. dobyli Frýgiu. Pri útoku na lýdske Sardy a na maloázijské grécke osady boli v druhej polovici 7. storočia pred Kr. zrejme za asýrskej pomoci porazení a vytlačení do severovýchodnej Malej Ázie, kde splynuli s miestnymi kmeňmi.[1]

Referencie

upraviť
  1. Kimerovia. In: NOVOTNÝ, Bohuslav, et al. Encyklopédia archeológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1986. 1032 s. S. 415.