Kladné čísla sú každé číslo väčšie ako nula. Sú podmnožinou reálnych čísel.

  1. Kladné prirodzené čísla (značka n)
  2. Desatinné čísla

Využitie

upraviť

Využívajú sa na vyjadrenie miery.

Externé odkazy

upraviť