Klasická grécka filozofia

Klasická grécka filozofia je klasické obdobie gréckej filozofie a druhé obdobie vývinu starogréckej filozofie. Ide o vrcholné obdobie vývinu antickej filozofie alebo starogréckej filozofie.[1]

Začína sofistami a vrcholí Sokratom, Platónom a Aristotelom (5. stor. pred Kr. - 4. stor. pred Kr.).[1]

Klasická grécka filozofia nasleduje po období ranej gréckej filozofie a predchádza obdobiu helenistickej filozofie.[1]

Hlavným strediskom gréckej filozofie sa stávajú Atény. Duchovná atmosféra demokratických Atén bola priaznivá pre rozvoj filozofie, i keď tam ešte nakonci 5. stor. pred Kr. narážala na odpor nábožensky a konzervatívne zmyšľajúcich vrstiev.[1]

Zdroje upraviť

  1. a b c d FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Ďalšia literatúra upraviť

  • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Preklad Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha : OIKOYMENH, 2000. 445 s. (Dějiny filosofie; zv. 2.) ISBN 80-7298-019-X.