Klein proti Slovenskej republike

Klein proti Slovenskej republike (2006) bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ľudské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 31. októbra 2006. Súd rozhodol, že bol porušený Dohovor o ľudských právach zo strany Slovenskej republiky, išlo o slobodu prejavu

Opis sporu upraviť

V roku 1997 uverejnil novinár Martin Klein v týždenníku Domino efekt pamflet Sedí sokol na javori, Larry Flynt a sedem faciek pokrytcovi. V uvedenom článku kritizoval televízne vystúpenie arcibiskupa Mons. Jána Sokola, ktorý protestoval proti plagátu k filmu Miloša Formana Ľud verzus Larry Flynt a zároveň aj proti distribúcii samotného filmu. Na inkriminovanom plagáte bol zobrazený hlavný predstaviteľ Woody Harrelson ukrižovaný v ženskom lone s americkou zástavou okolo bedier. Martin Klein v pamflete ostro napadol Mons. Jána Sokola a vyčítal mu jeho spoluprácu s ŠtB. Následne bol katolíckymi organizáciami Komunita Cyrila a Metoda v Prievidzi a Bernolákova spoločnosť v Bratislave zažalovaný za hanobenie rasy, národa a presvedčenia. Žalujúca strana sa ohradila proti dvom sporným vetám:

„Tento prímas prvej kresťanskej cirkvi nemá v sebe ani toľko cti, ako primáš poslednej cigánskej kapely v sláku! Vôbec nechápem, prečo slušní katolíci nevystúpia z organizácie, na čele ktorej je taká obluda.“

Článok bol tiež dvojzmyselný a obsahoval narážky zo sexuálnym kontextom (napr. slovo „trtko“, alebo to, že arcibiskup súložil s vlastnou matkou).

V júni 2000 Okresný súd Košice I uznal Kleina vinným zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a odsúdil ho na peňažný trest vo výške 15 000 Sk s alternatívnym trestom odňatia slobody v trvaní jedného mesiaca (pre prípad, že by pán Klein peňažný trest nezaplatil). V januári 2001 Krajský súd v Košiciach potvrdil prvostupňový rozsudok. Martin Klein sa po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. V spore Klein vs. Slovenská republika (2006) súd rozhodol, že rozhodnutie nebolo „nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“, nakoľko článok neútočil priamo na rímskokatolícku cirkev, ale na osobu Mons. Jána Sokola. Súd teda rozhodol, že Slovenská republika porušila článok 10 Dohovoru a priznal Kleinovi 6 000 € ako náhradu nemajetkovej ujmy a 5 210 € ako náhradu trov a výdavkov. Zvyšok jeho nárokov zamietol.

Externé odkazy upraviť