klenák vo vrchole klenby

Klenák je stavebný kameň alebo tehla klinovitého tvaru, slúžiaci na vytvorenie klenbového oblúka. Záverový klenák vo vrchole klenby je svorník.