Kleombrotos II. (starogr. Κλεόμβροτος) bol kráľ Sparty od roku 244 pred Kr. do roku 243 pred Kr. Kráľom bol zvolený v rodinnej línii rodu Agiovcov, ale jeho presný rodinný pôvod nie je známy. Jeho spolukráľom z rodu Eurypontovcov bol Agis IV. (245 – 241 pred Kr.).

Kleombrotos II.
kráľ Sparty
Kleombrotos II.
Panovanie
DynastiaAgiovci
Panovanie244 pred Kr. – 243 pred Kr.
PredchodcaLeónidas II.
NástupcaLeónidas II.
Rodina
Manželka
Potomstvo
synovia Agesipolis a Kleomenes
Odkazy
Spolupracuj na CommonsKleombrotos II.
(multimediálne súbory na commons)

Kráľom sa stal po nedobrovoľnom odchode svojho predchodcu Leónida II. do exilu, ktorý bol odporcom zavádzania reforiem navrhovaných jeho spolukráľom Agidom a jeho prívržencami. Kleobrotos bol ženatý s Chilonis, dcérou kráľa Leónida. Mal s ňou dvoch synov, Agésipola a Kleomena.

Leonidas II. posiela Kleombrota II. do vyhnanstva, olejomaľba, Benjamin West,1768.

Obdobie jeho vlády v Sparte bolo poznačené vnútornou krízou, ktorá už začala dávnejšie. Ako napísal historik Plutarchos: „bohatstvo sa sústredilo v rukách neveľkého počtu ľudí a štát postihla chudoba. Pravých Lakedaimončanov nebolo napokon viac ako sedemsto a z tých azda len asi sto vlastnilo pôdu a dedičný majetok. Ostatný ľud sedel v obci nečinne, v biede a necti bokom, len neochotne a bez záujmu odrážal vojny nanútené nepriateľmi, a neustále číhal na príležitosť, ako urobiť zmenu a prevrat v terajších pomeroch.“ Na túto zmenu sa napokon odhodlal spolukráľ Agis zavedením reforiem, ktoré by obnovili staré Lykúrgovo zriadenie. Po veľkom úsilí aj napriek tvrdej opozícii (aj s intrigami) sa mu podarilo pomocou strýka Lysandra zosadiť eforov a kráľa Leonida. Kleombrota Leónidovho zaťa, ktorý bol jeho sympatizantom presvedčil, aby zaujal miesto kráľa.

Kráľ Leónidas v sprievode svojej dcéry odišiel do vyhnanstva a Agidovi sa podarilo v prvej fáze reforiem presadiť zákon o zrušení dlhov. K druhej fáze reformy sa už nedostal. Na žiadosť Aráta, vodcu Achájskeho spolku o pomoc proti Aitólčanom jeho žiadosti vyhovel a odišiel s vojskom. Počas jeho neprítomnosti skončilo funkčné obdobie eforov a odporcovia reformy s pomocou novozvolených eforov opäť dosadili na trón Leónida. Kleombrotos sa po týchto udalostiach ukryl v Poseidónovom chráme na myse Tainaros.
Znovuzvolený kráľ Leónidas sa ho rozhodol potrestať smrťou, ale na naliehanie a prosby svojej dcéry Chilonis od svojho zámeru upustil. Kleonbrota odsúdili na vyhnanstvo a Chilonis ho s dvoma deťmi sprevádzala.

Zdroje upraviť


Kleombrotos II.
Vladárske tituly
Predchodca
Leónidas II.
kráľ
244 pred Kr.243 pred Kr.
Nástupca
Leónidas II.