Klerikalizmus

politické zasahovanie náboženstva do občianskeho politického života a myslenia

Klerikalizmus je politické zasahovanie náboženstva do občianskeho politického života a myslenia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.