Klinová kosť (lat. os sphenoidale) patrí medzi kosti lebky a tvorí stred lebečnej bázy. Osifikuje chondrogénne.
Tvoria ju tieto základné časti:

Klinová kosť, pohľad zhora. Gray´s Anatomy, 1918

Iné projekty

upraviť