Klub vysokých

Kluby vysokých existujú najmenej v 14 štátoch sveta, okrem spoločenského vyžitia sa snažia vplývať na politikov, výrobcov, architektov, aby vysokí ľudia mali v bežnom živote čo najmenej problémov, vyplývajúcich z ich nadmernej výšky.

Česko-SlovenskoUpraviť

Prvý klub vysokých v Česko-Slovensku vznikol v roku 1946 v Prahe. Podmienky členstva boli oveľa prísnejšie, ako sú dnes. Členom sa mohol stať muž s výškou aspoň 200 cm a žena s výškou aspoň 190 cm. Po februárových udalostiach v roku 1948 klub zanikol.

V roku 1969 vznikol klub znova, po článku v časopise Mladý svět sa doň prihlásilo 350 členov, klub poriadal mnohé akcie aj s medzinárodnou účasťou. V roku 1976 klub zanikol.

V roku 1983 zase po výzve v Mladom světe, vznikol klub nanovo, vtedajšia legislatíva však neumožňovala slobodné združovanie, fungoval preto pod hlavičkou Domu kultúry ČKD v Prahe. V zmenených spoločenských podmienkach v roku 1991 bol Klub vysokých založený a zaregistrovaný ako samostatná spoločenská organizácia.

SlovenskoUpraviť

Klub vysokých na Slovensku je neformálne združenie vysokých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú, organizujú spoločné aktivity, zhromažďujú informácie užitočné pre vysokých ľudí (nadmerná obuv, šatstvo, nábytok a pod.).

Členstvo v KlubeUpraviť

Podmienkou členstva je u žien výška minimálne 180 cm a u mužov 193 cm. Klub je určený každej vekovej kategórii a nie je napojený na žiadnu politickú stranu.

ČeskoUpraviť

Klub vysokých v Česku je občianske združenie registrované na ministerstve vnútra. Vznikol v roku 1991, ako pokračovateľ klubu, vzniknutého v roku 1983. Členmi môžu byť ženy vysoké aspoň 180 cm a muži aspoň 190 cm.

Kluby vysokých vo sveteUpraviť

V adresári Bratislavského klubu vysokých sú adresy podobných klubov v 14 štátoch sveta. V niektorých z nich existuje viacero klubov: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, USA (Chicago), Kanada.

Kluby vysokých v Európe spolupracujú a každoročne organizujú celoeurópske stretnutie vysokých. V roku 2007 sa uskutočnilo 40. spoločné stretnutie [1].

Externé odkazyUpraviť