Kobra alebo okuliarnik je slovenský názov nasledujúcich rodov z čeľade koralovcovité (sú to rody príbuzné s mambami a bungarmi):

Podrobnosti pozri v článkoch o jednotlivých rodoch.