Kobra alebo okuliarnik je slovenský názov nasledujúcich rodov z čeľade koralovcovité:

Sú to rody príbuzné s mambami a bungarmi.

Podrobnosti pozri v článkoch o jednotlivých rodoch.