Kockovitá kosť (lat. os cuboideum) je jedna z priehlavkových kostí.

Má dosť nepravidelný tvar. Proximálne má prehnutú kĺbovú plôšku pre pätovú kosť, distálne dve ploché a laterálne mierne odklonené plôšky pre IV. a V. predpriehlavok (metatarzus), na mediálnom okraji plôšky pre klinovitú kosť (os cuneiforme) III. Na laterálnej strane sa začína brázda, ktorá sa prehlbuje na plantárnej ploche do sulcus tendinis musculi peronei longi, proximálne od nej je drsnatina tuberositas ossis cuboidei.