Kodominancia

Kodominancia je v genetike dominancia, pri ktorej sa obidve alely správajú ako dominantné, pričom heterozygot vystupuje ako dvojitý homozygot, u ktorého sa fenotypovo prejavujú obidve alely rovnako silným účinkom.

Príkladom a zároveň molekulárnym vysvetlením tohto javu je krvný systém MN človeka. Alela LM syntetizuje antigén M, alela LN syntetizuje antigén N, pričom heterozygot syntetizuje obidva antigény.