Koherencia

Slovo koherencia znamená aj všeobecne spojitosť, súvislosť.

Koherencia je schopnosť zväzku elektromagnetického žiarenia (svetla) interferovať po prejdení určitej vzdialenosti (alebo uplynutí určitého času). Je podmienená zachovaním presnej frekvencie (monochromatickosti) a fázy na danom úseku.

Napríklad, svetelný lúč z bežného „nekoherentného“ zdroja žiarenia (napríklad LED diódy) je schopný pozorovateľnej interferencie napríklad v tenkej vrstve (medzi dvoma reflexnými rozhraniami, čo je vlastne optický rezonátor), len ak je táto vrstva tenká niekoľko mikrometrov (čo je niekoľko jednotiek vlnových dĺžok), keďže spontánne emitované fotóny v rôznych častiach lúča majú rozdielnu fázu a mierne odlišnú frekvenciu. Aby nastala pozorovateľná interferencia na väčšej vzdialenosti (napr. jednotky milimetrov), je potrebné použiť zdroj koherentného svetla, napríklad z laserovej diódy.